KLEJTRUP SOGN
Søren Poulsens Vej 5, Klejtrup
9500 Hobro.
Ved Verdenskortet.
Længdegrad: 09°38`26"E
Breddegrad: 56°35`26"N
Mindesten er tekstet:

Søren Poulsen
Skaberen af
verdenskortet.
Påbegyndt året 1944.


Søren Poulsen * 12 SEP 1888 † 30 JUL 1969.
Se internetadresse:http://www.visitverdenskortet.dk/

Skamrisdal ved Hærup Sø
Ved Hærupvej 37, Hærup
9500 Hobro
(Hærupvej - drej imod syd ved Herredsvejen 172)
Længdegrad: 09°36`04"E
Breddegrad: 56°34`30"N
Til fods 900meter ad gul rute.
Sandbækgruppen - Skamrisdal 1943-2003

Da plantes dybt i mit bryst
et frø til at spire på ny
det skal vokse sig stærkt
og blomstre
i frihedens morgengry


Christian Ulrik Hansen 1942.

Mindestenen er opsat i et samarbejde mellem Klejtrup Lokalhistoriske Forening og Møldrup Kommune.
Mindesten blev afsløret torsdag den 12. juni 2003

Skårupvej 16, Klejtrup,
9500 Hobro.
Ved hjørnet Kirkebakken / Skårupvej
Længdegrad: 09°37`55"E
Breddegrad: 56°35`24"N
Stenens tekst:

Klejtrup
Årets landsby 2004


http://www.norden.org/mjs/lofoten/seminarie/samfundsfakta%20klejtrup.pdf
http://www.norden.org/mjs/lofoten/seminarie/mette%20nielsen.pdf
http://www.klejtrup-by.dk/afholdt/landsby/landsby.htm

Søvej 44, Fristrup
9500 Hobro.
1) 900 meter øst for ejendommen ved broen over Lillemølle bæk.
Længdegrad: 09°38`48"E
Breddegrad: 56°36`14"N

2) I Hvornum ind ad Vadgårdsvej 1 km. Parkering ved trekanten:
Længdegrad: 09°35`09"E
Breddegrad: 56°36`09"N
Derefter 400 m til fods til kommunegrænsevandløbet Lillemølle bæk.
Klejtrup Stenen:
Er en runesten fra vikingetiden ca. 800 - 1050 e. Kr. Fundet i året 1978.Indskriften er:

"…. Og efter Aamunde sin sønnesøn…."

Runesten nummer 2 er fortsat eftersøgt og formenes at bære en første linie. Se sider på internettet:
http://www.biopix.dk/Species.asp?Searchtext=Runesten%20Klejtrup&Category=ArkaeologiHistorie
http://www.biopix.com/Photo.asp?PhotoId=9042&Photo=Runesten-Klejtrup
http://www.geocities.com/on1601/germansk/rap_5_3.html

Hvor: 90,5,13
Titel: - Og efter Åmund
Sted: Klejtrup, Hobro

Resumé:Runesten fundet nord for Klejtrup sø og må efter indskriften have haft en tvilling -"Og efter Åmund sin sønnesøn". Stenen har aldrig båret anden indskrift og skønnes derfor at have måttet indgå i en helhed sammen med en eller flere sten. Disse er endnu ikke fundet, men talrige folkesagn fortæller om en sådan anden sten:

Ved sydende af søen, lidt uden for Klejtrup, ligger voldstedet Brattingsborg, der stammer fra tidlig middelalder. Ifølge sagnet beboet af en ond dronning. Denne ønskede ved sin død at blive ført til Viborg. Båren nåede ikke længere end et stykke nord for Klejtrup, hvor dronningen blev kulet ned under en sten med mærkelig skrift. Åmund og hans bedstefar har levet på Harald Blåtands og Svend Tveskægs tid.
Forfatter: Carsten Sønderby
Litteratur: Skalk 1978:4, Pontoppidans Danske Atlas 1768
Undersøgt af: Erik Moltke og Marie Stoklund

Klejtrup Kirke - Våbenhuset
Kirkebakken 4, Klejtrup
9500 Hobro
Længdegrad: 09°37`56"E
Breddegrad: 56°35`28"N
I kirkens våbenhus er ophængt en mindetavle over:

"Christian Ulrik Hansen (* 26. maj 1921 - † 23. juni 1944),
Storgården i Hærup
.(Hærupvej 12).
Han gav sit liv i Danmarks Frihedskamp
.

Blev gennem sin indsats under besættelsen en af frihedskampens markante skikkelser. Inden han engagerede sig i modstandskampen studerede han teologi. Christian Ulrik Hansens blev født 1921 på Vannerup Vestergaard mellem Mølgaard og Havbro ved Farsø.
Han deltog i den første nedkastning af allierede agenter i Jylland, som fandt sted ved Trend Storskov. Christian Ulrik Hansen blev fører for gruppe nummer 4 i Holger Danske-Gruppen, men han blev hurtigt af Frihedsrådet udpeget til at være organisator af alle modstandsgrupper i Himmerland. Da Flemming Juncker måtte forlade landet og flygte til England, overtog Christian Ulrik Hansen ledelsen sammen med Vagn Bennike ledelsen af den samlede modstandsbevægelse i Jylland. I november 1943 kom han i forbindelse med folk i Aars, og her blev dannet en gruppe. Omtrent samtidig formede han grupperne i Farsø og Ranum. Han blev fanget af Gestapo i Aalborg i februar 1944 og sad i nogle måneder i Vestre Fængsel, i øvrigt sammen med flere af kammeraterne fra Farsø samt hele Hvidsten-Gruppen. Den 18. juni 1944 blev 8 fanger dømt til døden, heriblandt Christian Ulrik Hansen. Han blev henrettet i Ryvangen den 23. juni 1944. De øvrige dødsdømte fra gruppen blev henrettet 9. august 1944.
I Farsø er der oprettet en mindelund for Christian Ulrik Hansen og Per Sonne.

TEMA: Navne fra besættelsen:
http://www.pdfnet.dk/default2.asp?show=1054&foldud=1054&tybe=4
Arkivalier:
http://www.viborghistorie.dk/post.asp?m=3&id=132
http://www.viborghistorie.dk/post.asp?m=3&id=175
Det sidste brev:
http://www.nomos-dk.dk/skraep/CUHansen.htm
http://da.wikipedia.org/wiki/Christian_Ulrik_HansenKærsiggård
Hærupvej 11, Hærup
9500 Hobro.
Privatejet areal.Parkering i vejside på Hærupvej
Længdegrad: 09°36`21"E
Breddegrad: 56°34`18"N
Mindesten for Jens Rovsing Christensen
Stenen bærer følgende tekst:

"Denne plantage
anlagdes af
Jens Rovsing
Aar 1899


Placering på:
Længdegrad: 09°36`13"E
Breddegrad: 56°34`10"N
Beliggenhed: Til fods 300m ad markvej bag landejendommen Hærupvej 11 i sydvest retning til en skovpart. Mindestenen er opsat imellem to høje træer ved vejgaffel. Denne er rejst af beboerne i Hærup. Stenens opsætningstidspunkt er ukendt.
Mindestenens størrelse: Højde 70cm, Bredde 80cm og Dybde 40cm.

Jens Christensen (døbenavn) kaldet Rovsing blev født den 20. januar 1857 i Nr. Onsild sogn, 9500 Hobro - død den 20. september 1935 i Hærup, Klejtrup sogn, 9500 Hobro.
Jens Rovsing Christensens søn: Jens Brun Christensen (født den 24. januar 1890 - død den 21. august 1976 i Hærup), har efter udstykningen af matr nr. 5a ladet ejendommen bygge. Far og søn har foretaget en tilplantning på ca. 40 tønder land god og stor plantage på de stejle hedebakker ned mod Hærup Sø. Omtalt i Viborg Stifts Folkeblad den 22. januar 1960.

Sognegrænsepunkt
Sandstræde 25-27, Klejtrup
9500 HobroPrivatejet areal.
Parkering:I vejside.
Længdegrad: 09°38`14"E
Breddegrad: 56°34`42"N
Sognegrænsepunkt imellem Klejtrup, Lindum og Hvornum sogne.
Punktet er placeret 800m Øst ad markvej til fods.
Sammenløb mellem Klejtrup Bæk og Skals Å.
Længdegrad: 09°38`35"E
Breddegrad: 56°34`47"N
Der er ingen synlige mærker.
Følgende kort er anvendt: 1:25 000 (4cm) Klejtrup 1215 I NV, år 1991, udgave 2.1.1.

Sognegrænsepunkt
Hejring
Tæt ved krydset Østergårdvej, Mikalsvej og Snæbumvej
9500 Hobro
Sognegrænsepunkt imellem:
Sogn
Klejtrup
Hvornum
Snæbum
Ejerlav
Hejring by
Brøndum by
Snæbum by

Teoretisk mål på Eniro kort:
Koordinatsystem:
· Lat: N 56º 37' 41.96"
· Long: E 9º 40' 14.57"
Følgende kort er anvendt: Kort 1216 II SV Aalestrup 1:25 000

Sognegrænsestenen har følgende mål:
Højde 60cm, bredde 80cm og dybde 56cm. Der er ingen kendte sagn eller anekdoter tilknyttet.