LÅSTRUP SOGN
Låstrup:
Låstrupvej 38
8832 Skals.
Ca. 80 meter syd for parkeringspladsen til Kulturcenter Værestedet (tidligere Låstrup skole).
Længdegrad: 0923`25"E
Breddegrad: 5634`52"N
Mindesten mærket:

I cirkel aftegning af fly.
15. oktbr 1944


Opstillet til minde om et engelsk flystyrt under 2. verdenskrig. Et Lancaster firemotors bombefly i cirkel.
Indhugget og opsat af Niels C. Lambertsen, Låstrup. (Født den 20.04.1883 død 12.06.1965)

Låstrup:
Låstrupvej 9A, Låstrup,
8832 Skals.
Nord for Låstrup kirke.
Længdegrad: 0922`54"E
Breddegrad: 5634`42"N
Mindesten mærket:

Enghaven
5-6-2000


Opstillet i anledning af ibrugtagning af bypark den 5. juni 2000.


Flyvergravene Låstrup Kirke
Låstrupvej 6 Låstrup
8832 Skals
Længdegrad: 0922`56"E
Breddegrad: 5634`43"N
Mindepladsen med gravene for de syv engelske flyversoldater.

Lokalarkiv Møldrup har en omfattende billedeserie og avisudklip.
Gravenes placering:
Længdegrad: 0922`58"E
Breddegrad: 5634`44"N

Nørre Borup:
Boruphedevej 17, Nørre Borup
8832 Skals
Tæt ved Borup gamle Vandmølle
Administrator: HedeDanmark.
Matr nr.: 1p Nr Borup, Låstrup sogn.C E Flensborg Plantage.
Opkøbt af Hedeselskabet i 1941.
Parkering i vejside på landevej 579 tæt ved 21.5 km sten fra Hobro.
Længdegrad: 0925`13"E
Breddegrad: 5636`39"N
Kilde i Nørre Borup
Findested: Længdegrad: 0925`08"E Breddegrad: 5636`45"N
350 m nordvest for Boruphedevej 17 (På den nordlige side af landevej)
Nord for ejendommen er et vandløb fra kilder i møllesøen, der sammen med vandløb fra kilde ca. 350 m herfra løber videre under Boruphedevej.

Sagnet fortæller: 75m inde i plantagen har trolden henkastet 18 store kampesten i vandløbet med dette formål, at stoppe vandets videre løb. Vandløbet måtte ikke støje troldens hviletid, da han boede i nærheden. Vandet er rent og drikkeklart og menes at have helbredende virkning.

Januar 2008: Referat er afgivet af Byhistoriker Søren Peter Larsen, 9632 Møldrup. (Født i 1931 i Møldrup).
Af de trampede stier til kildeområdet ses, at mange personer færdes her.
Området er tæt på landevej 579 Skivevej. Forløb Møldrup til Virksund. Boruphedevej er underført denne vej, der går videre til Borup Hede.
Denne vejbro over Simested Å dalen er den største af sin art i det gamle Viborg Amt.