LYNDERUP SOGN

Lynderup Kirke
Skovvvej 20, Lynderup
8832 Skals.

Parkering: Kirkens P-plads. Længdegrad: 09°19`07.14"E Breddegrad: 56°33`59.67"N
Gravmælet / ligsten er ophængt i korets nordlige side. Dette er den ældste sten ved Lynderup kirke, men har antagelig oprindelig ligget over to grave i kirkegulvet, en kvinde- og en mandsgrav.
Den er meget smuk, bærer figurer i legemsstørrelse af kvinde og mand klædt i adelsdragt og inskription:

"Stygge Rosenkrantz til Hevringholm og Lynderupgård, død 1571 og hustru Maren Knob, død 1581"

Hos Nationalmuseet beror en tegning udført af Arkivtegner Søren Abildgaard udført i 1768. Stenen har følgende mål: Højde 225cm bredde 155cm.

Grundlag: Møldrup Kommunes Lokalhistoriske Arkiv, Årsskrift 1986, notat kaldet: "Heraldik i kirken i Lynderup" udført af generalog Anton Blaabjerg, Landsarkivet i Viborg på side 93, afsnit om:
Gravstenen i koret, Alterstagerne og tavlen, Borgerlig heraldik, Epitafiet i tårnrummet og Den berejste klokke. Uddrag: "Maren Knob har ladet fremstille en meget tidstypisk sten over sin afdøde mand, der havde arvet Lynderupgaard efter sin bror Christoffer Rosenkrantz, død 1565, sidstnævnte havde i 1544 overtaget gården efter Kronen og havde i 1556 ladet opføre gårdens nuværende hovedbygning" Se følgende hjemmesider:

http://da.wikipedia.org/wiki/Lynderup_Kirke http://pdfnet.dk/default2.asp?show=235 http://www.gravstenogepitafier.dk/lynderup.htm

Gravsten over Stygge Rosenkrantz og Maren Knob

Stygge Rosenkrantz til Hevringholm, Lynderup og Gunderslev blev 1535 taget til fange under Grevens Fejde.
1550 var han hofsinde og skulle tage vare på Christian 2 på Kalundborg.
Med Maren Knob fik han 1 datter.
Ovenstående billede er udført af arkivtegner Søren Abildgaard i 1768.

Nørre Rind:
Anlægget, Kærbyvej 60
8832 Skals
Længdegrad: 09°20`32"E
Breddegrad: 56°34`53"N
Stenens tekst:

5. maj 1945
Til minde om de der gav livet
Da det friheden gjaldt
Nu står det til dig
Om forgæves de faldt


Rejst af Nørre Rind Borgerforening den 5. maj 1946.
Indvielsen af anlægget fandt sted den 24. maj 1944.

Viborg Stifts Folkeblad den 7. maj 1946 følgende referat:

”En Sten i Nr. Rind.
I Nr. Rind holdtes den 5. maj 1946 en smuk festelighed i anledning af rejsningen af en mindesten, der nu er med til at pryde byens nye anlæg.

Borgerforeningens formand murermester Niels Foldbjerg, bød velkommen og gav en omtale af, hvad der ligger til grund for rejsningen af stenen, hvorefter afsløringen blev foretaget af installatør Marius Nielsen.

Formanden indbød til fælles kaffebord i forsamlingshuset, og efter at kaffen var drukket, talte folketingsmand Nørskov. Han begyndte med at redegøre for begivenhederne den 9. april 1940 og priste soldaternes mod og omtalte udførligt begivenhederne i besættelsestiden. Nørskov manede til arbejde og sammenhold om opgaverne i fremtiden. Sognepræst Tage Bak-Pedersen talte om, hvad friheden har kostet, og påpegede, at det nu kommer an på, at bruge den på en god måde. Han sluttede med bøn for fædreland og kongehus og med fadervor. Formanden takkede foredragsholderne og oplæste et hyldestdigt til de hjemvendende soldater efter treårskrigen, skrevet af daværende lærer i Nr. Rind Chr. Johansen.

I festen deltog godt 200 personer.”


Nørre Rind:
Anlægget, Kærbyvej 60
8832 Skals
Længdegrad: 09°20`32"E
Breddegrad: 56°34`53"N
Stenens tekst:

1945
1995
Fred
Frihed
Sammenhold
KK:
Dette er navnet på gårdejer K. Kjeldgaard, Nørre Rind, der har tilrettet stenen