ROUM SOGN
Møldrup:
Parkanlæg ved Plejecenter Toftegården
Nygade / Anlægsvej
9632 Møldrup
Længdegrad: 0930`11"E
Breddegrad: 5636`51"N
Stenens tekst:

1864
C IX - C X
1920

Møldrup:
Parkanlæg ved Plejecenter Toftegården
Nygade / Anlægsvej
9632 Møldrup.
Længdegrad: 0930`11"E
Breddegrad: 5636`51"N
Stenens tekst:

Gold er den jord som lyngen bær
her var lyng i svundne dage
Nu gror her blomster og grønne trær,
af lyng er kun dette tilbage
.

Rejst af Møldrup Borger- og Håndværkerforening i 1952.

Graasten, Roum
Tæt ved Broholmvej 12, Broholm
9632 Møldrup
De sidste 300m til fods ad markvej.
Længdegrad: 0932`52"E
Breddegrad: 5635`29"N
Centralbiblioteket i Viborg - Arkiv nr. 39.3: Mads Lidegaards bog Danske Sten fra sogn og tro. Udgivet i året 1994. Side 198 nr. DK 1721.

"Graasten, Roum sogn, er en bautalignende sten i et trebundet sogneskel 2km syd for Roum, 1,2 x 1,2 x 1,5m. Den har været aftegnet på gamle kort og har åbenbart spillet en rolle lokalt, i hvert fald som skelsten, men sagn har jeg ikke kunnet opdrive ".

Sognegrænsesten imellem følgende sogne: Roum, Hersom og Vester Bjerregrav.
Sagnet i tredje generation er, at der ugentlig skal bages hvedekage i den nærliggende landejendommens lavloftede køkken i kampestenshuset, da bautastenen skal dufte friskbagt brød.
Alt med dette mål, at bautastenen ikke skifter pegeretning. Det udokumenterede er endvidere, at Graasten er kommet til området i istiden. Ved indførelse af de nuværende sognegrænser i tiden år 1000-1100 blev, at stenen skulle være sognegrænseskelsten imellem de tre sogne.

Stenflasken
Lundvej 15, Lund
9632 Møldrup
Privatejet ejendom. Matr. Nr. 23 D Roum by Roum sogn.
Parkering på Lundvej i vejside:
Længdegrad: 0934`41"E
Breddegrad: 5635`35"N
(Ikke egnet for kørestolsbrugere)
Stenflasken - Følg vestlig skelgrænse 300 meter syd. Stenens nøjagtige placering er:
Længdegrad: 0934`41"E
Breddegrad: 5635`25"N

Dette har indtil kommunesammenlægningen pr. 01. april 1970 været en retsgrænsemarkering samt en sognegrænsesten imellem følgende sogne: Klejtrup, Hersom og Roum.

Retsgrænse - Klejtrup sogn: Retten i Hobro
Hersom og Roum sogne: Retten i Viborg.

Stenens størrelse er: Højde 120 (Spids i ende), bredde 60 og dybde 35 cm. Vægten skønnes at være ca. 1.500kg.
Bundsten: Længde 85, bredde 55 og højde 45cm. Vægten skønnes at være ca. 1.200kg.

Navnet Stenflasken er nævnt på alle tre nedenstående kort:
Lokalhistorisk Arkiv i Klejtrup: 1215 I NV Klejtrup 1:25 000 / 1969 Geodætisk Institut.1810
Roum 1:20 000 / 1916 Generalstabskort.Lokalhistorisk Arkiv i Møldrup:1216 II SV
Aalestrup 1:25 000 / 1983 Geodætisk Institut.

Ejer Michael Vind Koldkur oplyser den 15. december 2007 at have set kort dateret 1883, hvor navnet Stenflasken er nævnt
Kællinghøj (45m)
Tæt ved Halesøvej 14, Roum
9632 Møldrup.(Viborg Kommune)
Parkering: Ved kommunegrænsen til Mariagerfjord Kommune.
Længdegrad: 0935`25"E
Breddegrad: 5637`47"N
Sognegrænsepunkt imellem Roum, Klejtrup og Hvilsom sogn.
Skelgrænsepæl er ikke synlig. Højen er tilgroet af træer samt vækst af cabrifolium. I den østlige side for tiden depot for flere hundrede marksten.

Højen er beliggende:
Længdegrad: 0935`50"E
Breddegrad: 5637`44"N

Kort: 1:25.000 Aalestrup, år 1989. Udgave 2.2.11216 II SV
Kørevejledning: Fra landevej 579 Skivevej (Skive-Hobro), Halesøvej imod nord 1100 m, til fods langs hegn mod øst 500 m
Nabomark: Landejendommen Søndermarksvej 129, Hvilsom, 9500 Hobro matr. nr. 16B Hvilsom By Hvilsom sogn har en markvej i sydlig retning, der løber syd om Kællinghøj.
Tilsynsførende: Aalborg Historiske Museum er på Kulturarvstyrelsen vegne tilsynsførende på denne høj. Højen har fredningsnr: 171 072.

Ældre oplysninger om højen fremgår af databasen "Fund og Fortidsminder": http://www.dkconline.dk/wincgi/dkc.exe?Function=GetLokalitet&Systemnr=38793
Oplyst på forespørgsel den 5. februar 2008 af Nordjyllands Historiske Museum, 9100 Aalborg

Aastrup Plantage A-13 nord for Møldrup
Administrator: HedeDanmark.
Aastrup, Roum sogn.
Aastrup Plantage.

Parkering: P-plads ved A13 vestlig side tæt ved 22,5 km sten fra Viborg.
Længdegrad: 0931`07"E
Breddegrad: 5638`17"N
Sognegrænsepunkt imellem Hvam, Vester Tostrup og Roum sogne.

Punktets placering er:
Længdegrad: 0930`51"E
Breddegrad: 5638`18"N
Beliggenhed: Til fods 230 m vest for P-plads langs dige.
Eller: Gl Ålborgvej 201 ved landejendommen Vestervang, anden markvej mod øst til bygværket tilhørende Møldrup Vandværk, og afsluttende fortsat til fods 300 m nord.
Punktet består kun af en dynge marksten samt underskov