SKALS SOGN
Skals:
Kirkepladsen overfor Hovedgaden 57
8832 Skals
Længdegrad: 09°24`13"E
Breddegrad: 56°33`28"N
Stenens tekst:

Saa Er By
Som Borger

Skals:
Kirkepladsen overfor Hovedgaden 57
8832 Skals
Længdegrad: 09°24`13"E
Breddegrad: 56°33`28"N
Mindestenens tekst:

Rejst
Valdemarsdagen
1933


Dette var ibrugtagningen af det nye Skals Byflag. Initiativtager var urmageren.
På Lokalhistorisk arkiv i Skals er ophængt et foto, der viser mindst 200 personer, der overværede begivenheden.
Den 15. juni er det Valdemarsdag (indført 1912 ved Cirk. Nr.391 24/12 1912). Det var på denne dag i 1219, at Dannebrog ifølge myten faldt ned fra himmelen i Estland, hvor den danske konge Valdemar Sejr kæmpede med venderne og mod esterne i slaget ved Lyndanisse

Skals:
Kirkepladsen overfor Hovedgaden 57
8832 Skals
Længdegrad: 09°24`13"E
Breddegrad: 56°33`28"N
Kong Christian X
af Danmark
Rejst 26. septb.r
1945
.

75 års fødselsdag. Født den 26.09.1870, død den 20.04.1947.

Skals:
Kirkepladsen overfor Hovedgaden 57
8832 Skals
Længdegrad: 09°24`13"E
Breddegrad: 56°33`28"N
Stenens tekst:

I taknemligt
MINDE
om Fædrelandet
Danmarks
Befrielse
d. 5. maj 1945
.

Skals:
Rosengården tæt ved Rosenstien
8832 Skals
Længdegrad: 09°24`22"E
Breddegrad: 56°33`28"N
Stenens tekst:

Læge
C. C. C. Vogel
Rosengårdens anlægger
1908


Mindesten opsat i år 1925. Claus Christian Conrad Vogel, født den 28. marts 1869 i Grenå.
Var læge i Skals fra maj 1898 til år 1902.
Skals Forskønnelsesforening: Rosengården blev indviet den 21. juli 1908.

Skals:
Rosengården tæt ved Rosenstien
8832 Skals
Længdegrad: 09°24`22"E
Breddegrad: 56°33`28"N
Stenens tekst:

Til minde om
Sønderjyllands
Genforening med
Moderlandet 1920

Rejst 1930
.

Skals:
Rosengården tæt ved Rosenstien
8832 Skals
Længdegrad: 09°24`22"E
Breddegrad: 56°33`28"N
Stenens tekst:

Jakob Nielsen
R. af D.
Rosengaardens
velgører


Jacob Nielsen var i folketællingsmaterialet 1890, 37 år, gift, gårdejer.
Hustru: Mette Cathrine født Jacobsen, 36 år.
På ejendommen var endvidere: 1) Anton Laustsen, 19 år, tjenestekarl født i Løvel. 2) Kristen Nielsen, 15 år, tjenestekarl født i Østerbølle. 3) Ane Marie Andersen, 19 år, tjenestepige født i Løvel.

Ægteskab blev indgået den 16. oktober 1883 i Skals Kirke.
Jacob Nielsen var født den 02. november 1852 i Skals by og sogn og døde 24. oktober 1930.
Dødsfaldet er bekendtgjort i Viborg Stifts Folkeblad den 27. oktober 1930.
Hustru: Mette Cathrine var født den 30. juli 1853 i Skals by og sogn og døde den 22. april 1906.
Der var i ægteskabet ingen børn.
Begge stedt til hvile på kirkegården i Skals. Begge gravsteder er sløjfet i året 1993. Foto af gravstenene er til stede hos: Gravertjenesten ved Skals kirke samt Lokalhistorisk Arkiv i Skals.

Møldrup Kommunes Lokalhistoriske Arkiv, Årsskrift 1986, notat udført af Ejvind Nørgård Nielsen, Skals kaldet: "Fra landsby til stationsbyen Skals" på side 5, og side 13 afsnit: "Skals sogns beboere fra 1804"ejendom nummer 8: Jakob Nielsen. På side 19 vises ejendommens beliggenhed.
Ejendommen er beliggende: Højskolebakken 1, 8832 Skals. Matr. nummer: 27A Skals by, Skals sogn.
På Landsarkivet for Nørrejylland er fundet nedenstående ejerskifte for denne ejendom:
Dato Md År Ejerskifte fra og til:
15.03.1883 Jens Christian Thomsen til Jacob Nielsen
28.10.1926 Jacob Nielsen til Kristen Kristensen (Møldrup).

Jacob Nielsen og hustrus mindelegat:
Familien havde oprettet et legat. Det årlige rentebeløb blev udbetalt med 4 legatportioner a kr. 50 til ansøgere, der måtte anses at være økonomisk trængende. Der måtte kun disponeres over legatets formue med samtykke fra Viborg Amtsråd. I anledning af beløbenes ringe størrelse stoppede udbetalingerne i 1985 og grundkapitalen blev udloddet.

I jubilæumsskrift 2001 fra Sparekassen i Skals skrevet af: Henrik Bugge Mortensen "Ved den blå fjords kyster" side 42.
"Jacob Nielsen skænker en byggegrund til den nye folkehøjskole i år 1914"

I heftet "Skals kirke", tekstet af: Jesper Hjermind og Jens Peter Trinderup, udgivet af Lokalhistorisk Forening i Skals, ISBN: 87-7742-028-4 er på side 9 nedenstående dele af tekst:
"Tårnuret, med urskive mod syd og vest, er opsat i 1929. Det blev sammen med selve urværket skænket af gårdejer Jacob Nielsen (JN) og hustru Mette Katrine Nielsen (MKN). Urværket er indbygget i et skab, hvor man til underdelen har benyttet ældre inventardele fra kirken."

Skals Forskønnelsesforening: Rosengården blev indviet den 21. juli 1908.
Foreningen indstillede sin virksomhed i året 1969 efter at lystanlægget Rosengården var blevet tilskødet Møldrup Kommune. Foreningens nettoformue blev skænket til Fonden for opførelsen af Skals-Hallen.
Foreningen blev herefter sammenlagt med Skals Borgerforening.

Skals:
Stationshaven overfor Hovedgaden 11
8832 Skals
Længdegrad: 09°24`08"E
Breddegrad: 56°33`18"N
Stenens tekst:

ANDERS NIELSEN
Løvelkredsens folketingsmand
1890-1914
Landbrugsminister
1908-09 og 1910-13

For menigmands ret
han kæmped og vandt
I arbejde for andre
sin glæde han fandt

Skringstrup:
Herredsvejen 37, Skringstrup
8832 Skals
Længdegrad: 09°26`31"E
Breddegrad: 56°35`01"N
Danmarks Befrielse
Stenens tekst:

5. maj 1945.

Endt er fem onde aar
Fredstid læge krigens saar


Tidligere kommunalbestyrelsesmedlem i Møldrup Kommune, gårdejer Verner Nørskov, Herredsvejen 49, Holmgård har i marts 2008 nedfældet følgende beretning, som er selvoplevet:

”Lidt øst for min ejendom har ligget en såkaldt Odergravplads fra den yngre stenalder. Igennem årene er der fundet 20 grave (stenkister). Der var anbragt en stor halvmåneformet stensætning og her var anbragt tre store sten. Hvilken betydning det måtte have er for museumsfolkene stadig en gåde. Den ene af disse tre sten er fredsstenen opstillet ved Skringstrup Forsamlingshus.

Den 5. maj 1945 kl. 08:00 samledes Skringstrups borgere ved forsamlingshuset i anledning af befrielsen, der trådte i kraft på dette tidspunkt, og der holdtes en højtidelighed under ledelse af lærer Ellingsøe. Ved denne lejlighed tilbød min far, at skænke den store sten, så den kunne rejses ved forsamlingshuset som et minde for afslutningen af besættelsestiden. Ved manges medvirken blev stenen rejst, og den 5. maj 1946 foretog et fremtrædende medlem af modstandsbevægelsen, pastor Østergaard-Nielsen, Viborg afsløring af stenen, der var dækket af Dannebrog. Afsløringen blev overværet af ca. 250 personer, og bagefter samledes ca. 190 af dem om spisebordene i forsamlingshusets smukt pyntede sal. Her forløb aftenen på bedste måde med taler, sange og tableauer. ”

Se internetside:
Skringstrup Folder:
http://www.viborglanddistrikter.dk/Files/Billeder/Mldrup/skringstrup/Folder_Skringstrup_web.pdf

Ndr Skringstrup:
Ugelrisvej 28, Ndr. Skringstrup
8832 Skals.
Ejer: Plantningsforeningen
Længdegrad: 09°25`49"E
Breddegrad: 56°35`46"N
Mindesten med følgende tekst:

PLANT
om ej til egen
gavn
Saa for efterslægten.
Bjerregrav
Plantningsf. 1944


Stenen er opsat den 27. juni 1955.
Indhugget af Niels C. Lambertsen, Låstrup. (Født den 20.04.1883 – død 12.06.1965).

Højskolesangbogen 18. udgave år 2006 nr. 113A
Du skal plante et træ
Du skal gøre én gerning,
Som lever, når du går i knæ,
En ting, som skal vare
Og være til lykke og læ.

Du skal åbne dit Jeg
Du skal blive et eneste trin
på en videre vej.
Du skal være et led i en lod,
som når ud over dig.

Du skal blomstre og dræ.
Dine frugter skal mætte
Om så kun det simpleste kræ.
Du har del i en fremtid. For den skal du plante et træ.

Piet Hein. "Vers af denne verden" 1948.
Musik: Per Nørgård 1967.

Kørevejledning til mindesten ved Ugelrisvej:
1) fra Møldrup: Fra Skivevej efter Ugelris ad Ugelrisvej. 200 meter efter afkørsel Boruphedevej er det første vej på venstre hånd. Indkørsel udmærker sig ved, at der er tre gamle Canadiske fyrretræer til højre og også tre til venstre side. 10meter inde i plantage er en mindre parkeringsplads til højre. Gå ad stien til højre ca. 50meter og mindestenen ses tydeligt. Højde ca. 80cm.

2) fra Skals: Udkørsel ad Ugelrisvej. 200meter efter indkørsel til Ugelrisvej 28 og frem til første afkørsel på højre hånd. Se punkt 1.