V. BJERREGRAV SOGN
Kirkevænget, Vester Bjerregrav
9632 Møldrup.
Parkeringsplads øst for kirken.
Længdegrad: 09°30`14E
Breddegrad: 56°34`42"N
Mindesten nr.1: Danmarks Befrielse

5. maj 1945
Da blev Danmark
Dit og mit
Atter frit
.

Mindesten nr. 2:

Guds fred
Med vore døde
I DanmarksRosengaard
Guds fred med
Dem som bløde
Af dybe
Hjertesaar
.

Mindesten nr. 3

Drenge I Drenge
Der døde
I tændte for
Danmark
I dybeste mulm
En lysende
Morgenrøde
.

Store Bussehøj
Hvolris Jernalderlandsby
Herredsvejen 135, Vester Bjerregrav
9632 Møldrup.
Parkering ved hovedbygning.
Længdegrad: 09°30`42"E
Breddegrad: 56°34`54"N
Ud af første gangsti imod syd ca. 250 m.
Ved foden af Store Bussehøj ses en erindringssten, der har en størrelse på 51 x 51cm og er tekstet:

"Her fra Bussehøj
Og ca. 100m. Nord
Er påvist en Bopla"
.

"Bopla" er en forkortelse af ordet "Boplads.
Stenens placering er følgende:
Længdegrad: 09°30`51"E
Breddegrad: 56°34`46"N

Det er Mads Dalsgård Nielsen, morbror til Anders Olesen, (* 17.12.1910 † 19.07.1971) museumsassistent på Hvolris, der opsatte teksten og udhugningen af stenen i tidsperioden 1912 til 1920érne. Nærmere kan vi ikke komme på årstallet. Der havde foregået nogle få udgravninger på Hvolris, hvor der bl.a. var fundet nogle hustomter fra en boplads. Da oplysningerne om disse udgravninger hverken blev noteret i Viborg Stiftsmuseum eller Nationalmuseet, var Mads Dalsgård bange for, at de skulle gå i glemmebogen. Derfor indhuggede han denne sten. Stenen var i en længere periode forsvundet og dækket til med jord, men den blev fundet igen i 1980érne og har derefter ligget ved Bronzealdergravhøjen "Store Bussehøj".

Grundlag: Bogen "Anders på Hvolris - Arbejderen der blev museumsmand" af Rud Kjems kan anbefales. Dette afsnit er oplyst af Leder Hanne Sørensen, Hvolris Jernalderlandsby den 25. februar 2008.
Se internetadressen: http://www.jernalderlandsby.dk