V. TOSTRUP SOGN
Møldrup:
Jernbanegade 2
9632 Møldrup
Ved byflaget.
Længdegrad: 09°30`04"E
Breddegrad: 56°36`51"N
Stenens tekst:

TIL MINDE OM
DANMARKS BEFRIELSE
5. MAJ 1945

UFREDSAAR - MØRKETID
HAR VI GENNEMSTRIDT
NU IGEN VORT GAMLE FLAG
ATTER VEJER FRIT


Rejst af Møldrup bys borgere.

Vester Tostrup:
Tæt ved Tingvej 54
9632 Møldrup.
Tinghøj ved Skinders Bro
Længdegrad: 09°26`01"E
Breddegrad: 56°37`12"N
Stenens tekst:

Rinds
Herreds
Ting til 1688


Bavnen lyste
og budstikken gik


Mindestens initiativtager: Lokalhistorisk arkiv i Møldrup
Indviet den 7. oktober 1982. Se internetside:
http://www.miljo.viborgamt.dk/sw4677.asp

Striden ved Skinders Bro - Rinds Herreds Krønike (fra 1700-tallet) fortæller om de tyske kejserlige troppers indtrængen i Jylland i 1626: "Ved Skindrup Bro laa ligeledes et Parti af bønderne og et Parti af de kejserlige, og da en Dag en af de kejserlige gik op på Tinghøjen og viste sin bare rumpe imod bønderne, som lå ved højen ved Skindrup Mark, bad nogle Bertel Skytte fra Lyndrupgaard, som kaldtes for at have frit skud, at han ville se, om han ej kunne skyde ham, sagde han: "A ska' si, hwa' a ka' gø'!", og derpå skød han den kejserlige, saa han faldt med det samme på Højen".

Det lyder som en røverhistorie, men er måske rigtig nok: Da en naturgasledning godt 350 år senere skulle nedlægges, gravede museet bl.a. i området ved Galgehøj, hvor de fandt skelettet af en 20-årig mand, 167 cm høj og med ansigtstræk, der ikke ligner den samtidige jyske befolkning - og med en blykugle i bækkenet! Pletskud!

Vathushøj (43m)
Overfor Nørdamvej 24,Vester Tostrup
9632 Møldrup
Parkering:
Længdegrad: 09°27`42"E
Breddegrad: 56°36`17"N
Sognegrænsepunkt imellem Vester Tostrup,Vester Bjerregrav og Laastrup sogn.
Kort: 1:25 000 (4cm) Klejtrup 1215 I NV, år 1991, udgave 2.1.1.
Fredningsnr.. 18 104

Punktets placering er ved træ sydøst på 85 m lang dysse.
Geodætisk Instituts målepunkt nr. 76-14-009 - fredet punkt - er fundet.
Længdegrad: 09°27`45"E
Breddegrad: 56°36`16"N

St Skalshøj
Søndergade 44-46
9632 Møldrup
Ejer Viborg Kommune.
Parkering på markvej tæt ved højen.
Længdegrad: 09°30`00"E
Breddegrad: 56°36`36"N
St Skalshøj: Arealet er fredet.
Højde: Ca. 4 meter.
Der er ingen synlige sognegrænse- eller skelsten.
Sognegrænsepunkt imellem Vester Tostrup sogn,Roum sogn og Vester Bjerregrav sogn.

Søndergade 44 matr. nr. 5s Roum ejerlav, areal 528mē
Søndergade 46 matr. nr. 5h Roum ejerlav, areal 1055mē.

Se lokalplan inkl. oversigt fredningsarealer på internetadresse: Viborg kommune / Møldrup kommune. Siderne 1, 6 og 7:

Det nye udstykningsområde vest for højen har navnet "Bag Højen"

http://www.viborg.dk/db/Plan.nsf/pdf/11_5/$File/11_5.pdf Fredningsnr.: 181023 Vester Bjerregrav SB 5 nr. 130 914-5