Counter Klejtrup-bogen - Lokalhistorisk Forening

Klejtrup-bogen - Lokalhistorisk Forening

Gå til indhold

Hoved menu:

Klejtrup sogn fra oldtid til nutid

skrevet af Birthe Ømark og Ragna Kolind
Bogen består to hovedafsnit:
Første del handler om Klejtrup sogns historie i store træskolængder, så læseren får et indtryk af, hvad Klejtrup sogn er for en størrelse.
Områdets historie her går langt tilbage. Og som I vil kunne læse i bogen, er Klejtrup sandsynligvis slet ikke den ældste del af sognet. Dertil kommer udgravninger på Bakkedraget over mod Sjørringgaard, som viser bebyggelse fra måske 3000 år siden. Det er knap nok til at forholde sig til.

I den anden del går vi mere i detaljen. De sidste godt 150 år af sognets historie behandles – og det er indenfor erhvervsliv, forretningsliv, offentlige instanser, foreningsliv, kultur og meget mere.
Her får læseren et indtryk af, hvordan livet har været i lokalområdet i såvel Hejring, Fristrup som Klejtrup.

Bogen er på 232 sider - og der er mange billeder i den. Derfor er den både en historisk beskrivelse i ord og billeder, og de mange billeder gør den samtidig meget læsevenlig.

Bogen koster
- for medlemmer af Klejtrup Lokalhistoriske Forening 125 kr. - for ikke-medlemmer 199 kr.

Bogen kan købes
- på lokalhistorisk arkiv på Midtvej 2 i Klejtrup (åbent hver onsdag fra 14- 16.30    eller
- ved at kontakte foreningens formand Ragna Kolind på tlf. 2259 3704 eller mail: ragna@jk-m.dk
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu